IEPIRKUMI

Datums

Objekta nosaukums/Nr.

Iepirkuma atvēršana

Nolikums

Projekts

Uzvarētājs

28.10.2021.

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Siguldas ielā 27, Liepājā. ID nr. S27/2021/3

DME projekta numurs: DME0000823.

23.11.2021.

13.12.2021.
SIA „Skorpions VS”

04.10.2021.

Dzīvojamās mājas atjaunošana Kr. Valdemāra ielā 18, Liepājā

Cenu aptauja

28.09.2021.

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Siguldas ielā 31, Liepājā. ID nr. S31/2021

DME projekta numurs: DME0000821

20.10.2021.

12.11.2021. SIA "Dzintars AB"

09.04.2021.

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Siguldas ielā 27, Liepājā. ID nr. S27/2021/2

DME projekta numurs: DME0000823.

05.05.2021.

 

 

Atteikts

17.05.2021.

SIA "Odeta AG"

02.03.2021.

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jelgavas ielā 8, Aizpute, Aizputes novads. ID nr. J8/2021

DME projekta numurs: DME0000308

24.03.2021.

 

 

31.03.2021.

SIA "Balti Construction"

29.07.2020.

„Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pils ielā 27, Ventspilī” ID nr. P/2020/2

DME projekta numurs: DME0000246

20.08.2020.

Pagarināts līdz

28.08.2020.

 

 

11.09.2020. 

SIA "Samrode"

17.07.2020.

„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Aisteres ielā 3, Liepājā” ID nr. A3/2020.

DME projekta numurs: DME0000585

11.08.2020.

 

 

18.08.2020. 

SIA "Mūrnieks"