PĀRVALDĪŠANA

SIA “Ginlat” pārvaldīšanas pakalpojumus sniedz daudzīvokļu dzīvojamām mājām un komerciāliem objektiem. Šobrīd tie ir 26 objekti. Sadarbību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām uzņēmums piedāvā slēdzot pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar dzīvokļu īpašniekiem, vai sniedzot pārvaldīšanas pakalpojumu dzīvokļu īpašnieku biedrībām.

SIA “Ginlat” komandā ir sertificēts pārvaldnieks, kurš reģistrēts Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā BIS sistēmā Nr. 724, kā arī ēku uzraugs un projektu vadītājs.

SIA “Ginlat” piedāvā pilnu pārvaldīšanas cikla nodrošināšanu:

  • Komunālo pakalpojumu nodrošināšana (siltumenerģija, koplietošanas elektroenerģija, aukstais ūdens un kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana, liftu un inženiertīklu apkope);
  • Sanitārā un teritorijas kopšana (kāpņu telpas uzkopšana, sniega tīrīšana, zāles pļaušana u.c.);
  • Ēkas konstrukciju, iekārtu un inženierkomunikāciju apsekošana;
  • Grāmatvedības un finanšu informācija (rēķini, atskaites par līdzekļu izlietojumu, izziņas u.c.);
  • Administrācija (kopsapulču organizēšana, mājas lietas vešana, pārvaldīšanas darba plāna sastādīšana u.c.)
  • Parādu piedziņa līdz tiesvedībai;
  • Remontdarbu un būvdarbu plānošana;
  • Klientu interešu pārstāvība valsts un pašvaldības institūcijās.

Pēc dzīvokļu īpašnieku vēlmes tiek plānoti darbi, kas saistīti ar mājas energoefektivitātes paaugstināšanas nodrošināšanu, pagalmu labiekārtošanu, atkritumu novietņu izbūvi un citi darbi, kuru realizācijai iespējams piesaistīt ES, valsts un Liepājas pilsētas pašvaldības piedāvātos līdzfinansējumus.

JAUNUMI